χειροποίτες 3D art comic fig. Αναγραφόμενη limited edition EN-71.3 material. θεματολογία εμπνευσμένη απο την καθημερινότητα με χαρακτήρες (caricaturist) Σχεδιασμένη γιατην "Usage objects the art of family" Κατασκευάζεται απο: Epoxic polyrisen, Rubber part. Βγαίνει απο καλούπια χαράζεται στο χέρι και βάφεται με ακρυλικά χρώματα 2 συστατικών. επιστρώνεται με Powder painting varinish.
Dbs new arriaval "09 - "10